Archiwa kategorii: Bez kategorii

Ponad 1 MLN zł odszkodowania dla pieszego

Po wieloletnim procesie, w dniu 01.07.2021 r. zapadł wyrok w sprawie naszego Klienta, na mocy którego Sąd zasądził na jego rzecz kwotę ponad 785.000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 3.000 zł miesięcznej renty na przyszłość, co łącznie z uzyskanymi na etapie przedsądowym świadczeniami przekroczyło 1 mln złotych. Naszego Klienta reprezentowaliśmy zarówno w sprawie cywilnej jak i w sprawie karnej. W sprawie karnej sprawca wypadku został uznany za winnego spowodowania wypadku i skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 8 lat. W sprawie o odszkodowanie ubezpieczyciel początkowo wypłacił jedynie 250.000 zł zadośćuczynienia, proponując ugodę na kwotę 350.000 zł. Na takie warunki nie wyraziliśmy z Klientem zgody i skierowaliśmy sprawę do sądu. Wynik postępowania sądowego pokazuje, że decyzja była słuszna.

Ponad 300.000 zł w zamian za proponowane 1.000 zł

W ostatnim czasie z sukcesem zakończyliśmy postępowanie prowadzone przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych. Bliski naszych Klientów stał się ofiarą zaniedbań personelu medycznego jednego ze szpitali. Szpital zbagatelizował utrzymujące się dolegliwości, dopuszczając tym samym do rozwoju choroby, a ostatecznie do zgonu pacjenta. Pomimo niejednoznacznej opinii biegłych wykazaliśmy, że zgon pacjenta był wynikiem nieprawidłowych działań personelu medycznego. Komisja zgodziła się z naszą argumentacją i uznała, że w przedstawionych okolicznościach miało miejsce zdarzenie medyczne, skutkujące odpowiedzialnością szpitala. Na skutek tego orzeczenia – utrzymanego przez komisję odwoławczą – szpital zaproponował wypłatę na rzecz rodziny jedynie po 500 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Na taką propozycję nasi Klienci nie mogli się zgodzić. Za naszą namową Klienci odrzucili propozycję, a my podjęliśmy dalsze działania, dzięki którym ostatecznie nasi Klienci zawarli ugodę, w ramach której na rzecz żony zmarłego ubezpieczyciel wypłacił kwotę ponad 130.000 złotych, a na rzecz trójki dorosłych dzieci kwoty po 65.000 złotych.

Odszkodowanie dla kierowcy za zderzenie z łosiem

Wyrokiem z dnia 09.02.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 300 tys. złotych odszkodowania za wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny (łosia).
Sprawa była nietypowa, bo odpowiedzialnością za szkodę nie obciążono zarządcy drogi, ale ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego. Było to możliwe, gdyż poszkodowany w chwili wypadku jechał autem służbowym. Za ruch tego pojazdu odpowiadał jego właściciel – pracodawca poszkodowanego. Fakt, że nasz Klient doznał szkody z przyczyn zewnętrznych jako kierowca auta, nie wyłączył tej odpowiedzialności.

1,1 mln złotych odszkodowania dla Klienta kancelarii

Sprawa dotyczyła kradzieży towaru w spedycji. Oszust podszył się pod przewoźnika i ukradł ładunek w postaci 25 ton katody miedzianej należącej do naszego Klienta. Sąd okręgowy uwzględnił powództwo wobec spedytora, ale oddalił wobec ubezpieczyciela. Taki wyrok nie był satysfakcjonujący dla Klienta z powodu niewypłacalności spedytora.

Po wniesieniu apelacji przez Kancelarię sąd apelacyjny uwzględnił powództwo w całości i zasądził odszkodowanie również z ubezpieczenia OC spedytora. Ostatecznie nasz Klient uzyskał kwotę 793.200 zł należności głównej i blisko 330.000 zł odsetek.

Korzystny wyrok w sprawie szkody spowodowanej zerwaną przyczepą

Samoistne zerwanie się zaczepu przyczepy i jej uderzenie w pojazd jadący z naprzeciwka nie wyłącza prawa do odszkodowania – tak orzekł Sąd Rejonowy w Wągrowcu w wyroku z dnia 30.06.2016 r.

Sąd uwzględnił w całości powództwo naszego Klienta, mimo że na etapie przedsądowym odmawiano mu prawa do odszkodowania. Sąd stwierdził, że odpowiedzialność za taką szkodę kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie zasadzie winy i posiadacz przyczepy odpowiada nawet wtedy, gdy nie dopuścił się na drodze żadnego nieprawidłowego manewru.

Odszkodowanie na częściach oryginalnych dla 10-letniego auta

Wyrokiem z dnia 21.01.2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy uwzględnił w całości apelację wniesioną przez naszą Kancelarię w sprawie dotyczącej odszkodowania za szkodę w pojeździe. Mimo że sprawa dotyczyła auta ponad 10-letniego, Sąd zasądził odszkodowanie według cen części oryginalnych, a nie według tańszych zamienników.

Sąd uznał, że sam wiek auta nie wystarcza dla obniżenia odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel nie wykazał wcześniejszych napraw pojazdu czy złego stanu technicznego.

1,1 mln złotych odszkodowania dla Klienta kancelarii

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 01.10.2015 r. uwzględnił w całości apelację wniesioną przez Kancelarię w sprawie o odszkodowanie z OC spedytora dotyczącej kradzieży towaru w spedycji. Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 793.200 zł należności głównej  i blisko 330.000 zł odsetek.

Czy poszkodowany to konsument? Komentarz mec. Dariusza Rozpara dla Gazety Wyborczej

W Gazecie Wyborczej z dnia 12.09.2015 r. oraz Gazecie Ubezpieczeniowej z dnia 14.09.2015 r. pojawił się komentarz mec. Dariusza Rozpara do najnowszej uchwały Sądu Najwyższego (sygn. a TITLE=’Compgutgiudabte’ href=’https://compgutgiudabte.wordpress.com’ style=’color: inherit !important;’ Compgutgiudabte/a . III SZP 2/15) dotyczącej kwestii czy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma status konsumenta.

Link do komentarza: a href=http://wyborcza_gu_rozpara.skroc.pl target=_blankhttp://wyborcza_gu_rozpara.skroc.pl/a

300.000 zł odszkodowania i blisko 8.000 zł renty dla Klientki kancelarii

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 24.04.2015 r. uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz Klientki kancelarii 150.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę, 146.695,08 zł odszkodowania i 7.650 zł a title=’Cacerevede’ href=’https://cacerevede.wordpress.com’ style=’text-decoration:none;color: inherit !important;’ comiesięcznej renty/a za skutki wypadku na motocyklu.

nbsp;