Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies wskazuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies w ramach niniejszej strony. 
Cookies
Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jej funkcjonowania, w tym dla celów statystycznych, ułatwienia Państwu poruszania się po stronie, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, ulepszania naszych usług i dopasowywania ich do potrzeb użytkowników oraz w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.
Pliki te są pożyteczne, bowiem dzięki nim zapamiętywane są Państwa indywidualne ustawienia. My z kolei wiemy, jak wielu użytkowników zagląda na naszą stronę internetową i co wzbudza Państwa zainteresowanie. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
W plikach cookies zostają zapisane między innymi:
  • adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie,
  • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego Państwo korzystają,
  • dane dotyczące przeglądarki, z której Państwo korzystają,
  • strony internetowe, które Państwo odwiedzają oraz informacje na temat tego, jak ile spędzają Państwo na nich czasu.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.
Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych. W tym celu używane są ww. pliki cookies, których zawartość jest przekazywana Google. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie plików cookies, mają Państwo możliwość wyłączenia tych plików w ustawieniach przeglądarki.
Dane osobowe
Z uwagi na fakt, że mogą Państwo przekazać Kancelarii dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej czy w inny sposób, jak również, że Kancelaria może dysponować Państwa danymi w związku z wykonywaniem umów, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest XALTUM Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara sp.k, ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, tel. 61 222 40 90, e-mail: kancelaria@barczak-rozpara.pl  
Wypełnienie formularza kontaktowego, wysłanie wiadomości e-mail jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz nawiązania z Państwem kontaktu.Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:
  • wykonania zawartej umowy, w tym także w celach rozliczeniowych, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • analizy sprawy i udzielenia odpowiedzi, jeżeli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne dla wykonania zawartej umowy. W zakresie przetwarzania danych, na które wyrazili Państwo zgodę, mają Państwo prawo w każdym czasie wycofać tę zgodę, wysyłając stosowne oświadczenie o cofnięciu zgody na ww. adres Kancelarii. Państwa dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę będzie wykonywane w okresie działalności Kancelarii, chyba że wcześniej wycofają Państwo wyrażoną uprzednio zgodę. Przetwarzanie danych dla celów analizy sprawy odbywać się będzie w okresie analizy sprawy. Dane te w tym przypadku zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie, chyba że zawrą Państwo z Kancelarią umowę o świadczenie usług prawnych, co będzie oznaczać, że dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy.
 
Odbiorcą danych może być ubezpieczyciel bądź inny podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, a także placówki medyczne, banki, dłużnicy i inni. Państwa dane mogą być także udostępnione osobom przez nas upoważnionym, czyli m.in. naszym pracownikom (w celach wykonania umowy) oraz podmiotom z nami współpracującym, tj. biuru rachunkowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe, rzeczoznawcom. 
Mają Państwo prawo żądania od administratora danych dostępu do danych (zgodnie z art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (czyli gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) bądź na potrzeby marketingu bezpośredniego (o ile taka zgoda została udzielona). 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). 
Polityka Prywatności może podlegać zmianom.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności