Usługi

REPREZENTUJEMY NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEWALUTOWANIEM KREDYTÓW FRANKOWYCH. DOPROWADZAMY DO UNIEWAŻNIENIA ZAWARTEJ UMOWY KREDYTOWEJ W CAŁOŚCI ALBO DO UNIEWAŻNIENIA POSZCZEGÓLNYCH JEJ ZAPISÓW.

Niemal we wszystkich umowach „frankowych” znajdują się zapisy, które skutkują znacznym zawyżeniem kredytu. Pomagamy naszym klientom zmniejszyć raty kredytu na przyszłość poprzez zmniejszenie salda kredytu na skutek jego przewalutowania na walutę polską, a także odzyskać dotychczas nadpłacone raty kredytu. Naszym klientom zapewniamy kompleksową i rzetelną pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów. Reprezentujemy ich na etapie postępowania polubownego przed bankiem oraz innymi instytucjami finansowymi (Rzecznikiem Finansowym, Komisją Nadzoru Finansowego) oraz na etapie postępowania sądowego.

Prowadzone przez nas sprawy przede wszystkim kończą się:

  • przekształceniem kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy;
  • odzyskaniem od banku bezpodstawnie nadpłaconych rat;
  • obniżeniem salda kredytu oraz rat kredytowych na przyszłość;
  • unieważnieniem zapisów umownych uzależniających wysokość zadłużenia od kursu CHF;
  • unieważnieniem umów kredytowych i zaliczeniem dotychczasowych płatności na poczet spłaty wypłaconego kredytu.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności