Korzystny wyrok w sprawie szkody spowodowanej zerwaną przyczepą

Samoistne zerwanie się zaczepu przyczepy i jej uderzenie w pojazd jadący z naprzeciwka nie wyłącza prawa do odszkodowania – tak orzekł Sąd Rejonowy w Wągrowcu w wyroku z dnia 30.06.2016 r.

Sąd uwzględnił w całości powództwo naszego Klienta, mimo że na etapie przedsądowym odmawiano mu prawa do odszkodowania. Sąd stwierdził, że odpowiedzialność za taką szkodę kształtuje się na zasadzie ryzyka, a nie zasadzie winy i posiadacz przyczepy odpowiada nawet wtedy, gdy nie dopuścił się na drodze żadnego nieprawidłowego manewru.