Ponad 300.000 zł w zamian za proponowane 1.000 zł

W ostatnim czasie z sukcesem zakończyliśmy postępowanie prowadzone przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych. Bliski naszych Klientów stał się ofiarą zaniedbań personelu medycznego jednego ze szpitali. Szpital zbagatelizował utrzymujące się dolegliwości, dopuszczając tym samym do rozwoju choroby, a ostatecznie do zgonu pacjenta. Pomimo niejednoznacznej opinii biegłych wykazaliśmy, że zgon pacjenta był wynikiem nieprawidłowych działań personelu medycznego. Komisja zgodziła się z naszą argumentacją i uznała, że w przedstawionych okolicznościach miało miejsce zdarzenie medyczne, skutkujące odpowiedzialnością szpitala. Na skutek tego orzeczenia – utrzymanego przez komisję odwoławczą – szpital zaproponował wypłatę na rzecz rodziny jedynie po 500 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Na taką propozycję nasi Klienci nie mogli się zgodzić. Za naszą namową Klienci odrzucili propozycję, a my podjęliśmy dalsze działania, dzięki którym ostatecznie nasi Klienci zawarli ugodę, w ramach której na rzecz żony zmarłego ubezpieczyciel wypłacił kwotę ponad 130.000 złotych, a na rzecz trójki dorosłych dzieci kwoty po 65.000 złotych.