Usługi

Zapewniamy naszym klientom niezbędną pomoc prawną przy rozwiązywaniu sytuacji spornych zaistniałych w toku procesu inwestycyjnego oraz chronimy ich interesy.

W ramach szerszej procesowej specjalizacji, znaczną jej część stanowi obsługa sporów powstałych w trakcie procesu inwestycyjnego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów, w tym deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych i projektantów pozwala dostarczyć naszym klientom optymalne rozwiązania.

Dążymy do rozwiązania problemów z kontrahentem już na wczesnym etapie ich wystąpienia, a w szczególnosci podczas odbiorów robót budowlanych lub zgłaszania wad w tych robotach. Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, spór jest przenoszony na drogę procesu sądowego lub arbitrażowego, w celu zapewnienia ochrony praw i interesów naszego klienta.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności