Usługi

Oferujemy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców działających w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach naszej praktyki zajmujemy się:

  • reprezentowaniem Klientów w sporach związanych z wykonaniem umowy przewozu w transporcie krajowym i międzynarodowym, a w szczególności dotyczących odszkodowań za utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych lub składowanych towarów;
  • opiniowaniem reklamacji zgłaszanych w związku ze szkodami zaistniałymi w trakcie transportu;
  • sporządzaniem umów o przewóz, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy;
  • tworzeniem regulaminów świadczenia usług spedycyjnych, transportowych lub logistycznych;
  • przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów związanych z organizacją wewnętrzną przedsiębiorców takich, jak regulaminy organizacyjne, uchwały władz spółek, procedury reklamacyjne.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności