Usługi

Spowodowanie wypadku drogowego to przestępstwo wywołujące dotkliwe skutki, za które grozi surowa odpowiedzialność karna. Pomagamy naszym Klientom dokładnie wyjaśnić okoliczności wypadku i uzyskać sprawiedliwy wyrok. Powierzając nam prowadzenie sprawy możesz liczyć na pomoc od pierwszego przesłuchania do prawomocnego zakończenia postępowania.

  • Reprezentujemy klientów przed Policją i Prokuraturą w postępowaniu przygotowawczym;
  • Składamy niezbędne wnioski dowodowe;
  • Współpracujemy przy sporządzaniu prywatnych ekspertyz wypadków drogowych;
  • Reprezentujemy pokrzywdzonych w procesach karnych;
  • Zapewniamy profesjonalną obronę osobom oskarżonym o spowodowanie wypadku;
  • Przygotowujemy zażalenia na postanowienia o umorzeniu śledztwa;
  • Sporządzamy prywatne akty oskarżenia;
  • Dbamy o wymierzenie sprawiedliwej kary.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności