Usługi

Prowadzimy obsługę spółek prawa handlowego. Pomagamy przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek oraz przy rejestracji i wszelkich zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach naszej praktyki zajmujemy się:

  • obsługą prawną procesów tworzenia, rejestracji i likwidacją spółek prawa handlowego;
  • opracowywaniem regulaminów zarządu i rady nadzorczej;
  • sporządzaniem umów z członkami zarządu i prokurentami;
  • audytem prawnym przedsiębiorstwa i nieruchomości;
  • sporządzaniem protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy;
  • reprezentacją przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników, przekształcenia i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • przekształceniem formy prawnej działalności gospodarczej.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności