Usługi

Świadczymy usługi prawne związane w obrotem nieruchomościami oraz prowadzeniem postępowań sądowych, których przedmiotem są nieruchomości.

Klientom indywidualnym i przedsiębiorcom, w tym deweloperom, doradzamy, jak bezpiecznie nabyć lub zbyć grunty, nieruchomości zabudowane i lokale. W tym zakresie, w szczególności przeprowadzamy badania stanu prawnego nieruchomości (audyty), sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy przedwstępne i deweloperskie oraz umowy przenoszące własność lub użytkowanie wieczyste. Ponadto, sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy najmu lokali biurowych i mieszkaniowych, lokali w centrach handlowych, budynków magazynowych i przemysłowych, umowy dzierżawy, umowy o zarząd nieruchomością oraz umowy ustanawiające ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, jak hipoteki lub służebności gruntowe i przesyłowe.

Prowadzimy również dla naszych klientów, przede wszystkim w sytuacjach spornych, postępowania sądowe dotyczące nieruchomości, co w przeważającej mierze dotyczy:

  • spraw o zobowiązanie strony umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przyrzeczonej;
  • spraw o zapłatę należności lub kar umownych wynikających z transakcji obrotu nieruchomościami;
  • spraw o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • spraw o wpis do księgi wieczystej;
  • spraw o ustanowienie służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności